Linker

Wahl-Larsen Advokatfirma AS www.wla.no

Firmaets hjemmeside

Euro-American Lawyers Group www.ealg.com

Internasjonal gruppe av advokatfirmaer hvorWahl-Larsen AS er norsk medlem

Advokaten hjelper deg www.advokatenhjelperdeg.no

Dette er de nye sider fra Advokatforeningen myntet på det rettssøkende publikum med mange nyttige tips

Lovdata www.lovdata.no

Her finner du bl.a. ajourførte lover og forskrifter til enhver tid, foruten nyere høyesterettsavgjørelser

Høyesterett http://www.domstol.no/hoyesterett 

Norges Høyesteretts egen hjemmeside med bl.a. oppdaterte dommer, kjennelser og artikler, samt saksliste

Domstolene www.domstolene.no

Startside for de øvrige domstoler og domstolsadministrasjonen med opplysninger om hva domstolene gjør

Den norske Advokatforening https://www.advokatforeningen.no/ 

Advokatforeningens hjemmeside

Juristenes informasjonsenter www.jus.no

Denne linken inneholder videre linker til de mest interessante juridiske linker på nettet

Juridisk nettviser http://juridisk.net/jn/home 

Et omfattende startsted for juridisk informasjon på nettet

Justorget www.justorget.no

Her finner du enlang rekke artikler om forskjellige emner, foruten annet relevant juridisk stoff

Oversatte lover http://app.uio.no/ub/ujur/oversatte-lover/index.shtml

Endel lover er oversatt til andre språk / Here you will find unofficial translations of various acts and regulations to other languages

Norge.no www.norge.no

Startstedet for offentlig informasjon i Norge