Serviceavtaler for bedrifter?

På samme måte som biler og andre tekniske innretninger, kan bedrifter av forskjellig karakter ha behov for en ”service” med jevne mellomrom. Som et mellomstort advokatfirma med bakgrunn fra forskjellige sider av næringslivet, står vi rustet til å kunne bistå bedrifter på dette området.

I en bedrifts daglige virksomhet er det behov for å inngå en lang rekke avtaler. Dette gjelder arbeidsavtaler, husleieavtaler, leverandøravtaler, finansieringsavtaler, kundeavtaler m.v.  Mange avtaleforhold bygger ikke engang på skriftlige avtaler, men muntlige avtaler eller bare en ”forståelse”, med de muligheter for senere tvister dette gir.

I den daglige travelhet vil det ofte være vanskelig å avsette tilstrekkelig tid til den kvalitetskontroll som er nødvendig for å sikre seg at avtalene ikke bare avspeiler virksomhetens behov, men er best mulig utformet for å unngå utilsiktet, rettslig ansvar.  En profesjonell gjennomgang av disse sider ved en bedrifts virksomhet vil i mange tilfeller kunne spare en for senere problemer av faktisk og økonomisk art.

Vi vil kunne tilby en ordning hvoretter vi for et forhåndsavtalt vederlag foretar en slik gjennomgang uten ytterligere forpliktelser for bedriften, med avgivelse av en vurdering av status med anbefaling om fremtidige tiltak. Ta gjerne nærmere kontakt med undertegnede for nærmere avtale og vurdering.

 

Hans Chr. Steenstrup

Advokat (H)