Advokat Hans Chr. Steenstrup

Velkommen til Advokat Hans Chr. Steenstrup

Møterett for Høyesterett (H)

Advokat (H) Hans Chr. Steenstrup

Advokat Hans Chr. Steenstrup, møterett for Høyesterett (H),  driver advokatvirksomhet i Oslo på de sivilrettslige områder med spesiell vekt på forretningsjuridiske problemstillinger for mindre og mellomstore bedrifter og organisasjoner, herunder selskapsrett, avtalerett, varemerkespørsmål, forhandler- og agentrett, inkasso m.m..  Virksomheten omfatter også spørsmål om familierett, arv, testament og skifte, generasjonsoverganger, arbeidsrett, fast eiendom, herunder avhending og husleie,  og erstatningssaker, foruten prosedyre for alle domstoler inkludert Høyesterett. Som advokat har adv. Steenstrup også en vid erfaring som styremedlem i diverse mindre og mellomstore virksomheter innenfor forskjellige bransjer.

Det legges vekt på en personlig oppfølgning i nært samarbeid med klienten av de saker som påtas. 

Gjennom nåværende deltakelse som partner i Wahl-Larsen Advokatfirma AS, www.wla.no, og frem til 2016 i Hartsang Advokatfirma DA (tidligere Seim-Haugen, Steenstrup & Co. Advokatfirma DA), www.hartsang.no, og også som deltaker i en internasjonal gruppe av advokatfirmaer, Euro-American Lawyers Group, www.ealg.com,  vil adv. Steenstrup også kunne behandle saker av større omfang og kompleksitet på en profesjonell og effektiv måte.  Adv. Steenstrup er medlem av EALGs Management Committee og  samtidig Treasurer for gruppen. 

Advokat Steenstrup tilbyr også kortere svar på telefonforespørsler på en enkel og grei måte via www.dinekspert.no.

 

 

 

Juridisk rådgivning

Dagens samfunn blir mer og mer komplisert. Behovet for kunnskap om de rettsregler som regulerer næringslivets og privatpersoners stilling, bare øker.

Informasjon om reglene kan i dag hentes på mangeforskjellige steder. På mange måter er tilgangen for overveldende - vanskeligheten består ofte i å vurdere hva som er aktuelt for enkelttilfellene.

Gjennom sin kjennskap til rettsregler i kombinasjon med en en alminnelig livs- og samfunnserfaring, vil en advokat kunne bistå når behovet for særlig kunnskap melder seg.

Det er særlig grunn til å understreke at ved å innhente juridisk rådgivning før problemene oppstår, vil en kunne unngå problemer av vesentlig større art på et senere tidspunkt.