Links

Wahl-Larsen Advokatfirma DA www.wla.no

Company website

Euro-American Lawyers Group www.ealg.com

Internasjonal gruppe av advokatfirmaer hvor Hartsang Advokatfirma DA er norsk medlem / International group of law firms where Wahl-Larsen is the Norwgian member

Lovdata www.lovdata.no

Her finner du bl.a. ajourførte lover og forskrifter til enhver tid, foruten nyere høyesterettsavgjørelser

Høyesterett www.domstol.no/hoyesterett

Norges Høyesteretts egen hjemmeside med bl.a. oppdaterte dommer, kjennelser og artikler, samt saksliste / The Supreme Court's home page

Domstolene www.domstolene.no

Startside for de øvrige domstoler og domstolsadministrasjonen med opplysninger om hva domstolene gjør / Home page for the courts of Norway

Den norske Advokatforening www.jus.no/index.db2?id=6

Advokatforeningens hjemmeside / The Norwegian Bar Association's home page

Juristenes informasjonsenter www.jus.no

Denne linken inneholder videre linker til de mest interessante juridiske linker på nettet

Juridisk nettviser www.ub.uio.no/ujur/baser/index.html

Et omfattende startsted for juridisk informasjon på nettet / Legal information on the web

Oversatte lover http://app.uio.no/ub/ujur/oversatte-lover/english.shtml

Endel lover er oversatt til andre språk / Here you will find unofficial translations of various acts and regulations to other languages

Norge.no www.norge.no

Startstedet for offentlig informasjon i Norge Starting place for public information in Norway

 

 

L