Hans Christian Steenstrup Consult

Rådgivning i driftsrelaterte spørsmål til mindre virksomheter / Advisory services to smaller business entities in operational matters

Advokat Hans Chr. Steenstrup

Advokat Hans Chr. Steenstrup, møterett for Høyesterett (H), har pr. 1. juni 2022 avsluttet sin advokatvirksomhet som pensjonist. Frem til denne dato var han partner i Wahl-Larsen Advokatfirma AS, www.wla.no. Nye og gamle klienter henvises derfor dit ved behov for juridisk bistand.

Fra samme dato har han etablert enkeltpersonforetaket Hans Christian Steenstrup Consult, org.nr. 999 621 031, som tilbyr rådgivning i driftsrelaterte spørsmål til mindre virksomheter, inkl. styrerepresentasjon.

Hans Chr. Steenstrup, Attorney-at-law

Hans Chr. Steenstrup, Attorney-at-law, has retired from his legal practice by June 1, 2022. In case of any need of legal advice, you are referred to his former firm, Wahl-Larsen Advokatfirma AS, www.wla.no

From the same date, Steenstrup has established Hans Christian Steenstrup Consult, org.no 999 621 031, as a sole proprietorship entity that offer advice to smaller business entities in operational matters, including board representation.

Hans Christian Steenstrup Consult

Kinoveien 7
NO-1337 Sandvika
Norway
Tel.: (+47) 92213975
e-post/e-mail: steenstrup@outlook.com